Nieuws/Nieuwsbrieven

Hierbij treft u de notulen van de jaarvergadering aan, welke is gehouden op 6 april 2017. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen. Voor de notulen van deze vergadering: klik hier 


Op 6 april 2017 is de jaarvergadering gehouden.
Hierbij vind u ook het jaarverslag 2016.
HBOGG jaarverslag 2016


Prestatieafspraken huurwoningen voor gemeente Gemeente Geldermalsen, woningcorporatie KleurrijkWonen en Huurders Belangenorganisatie Gemeente Geldermalsen (HBOGG) ondertekenden donderdag 24 november de prestatieafspraken 2017-2022. HBOGG nam voor de eerste keer deel aan de onderhandelingen.

De prestatieafspraken geven antwoord op de vraag wat de drie partijen in samenwerking kunnen bijdragen aan het realiseren van volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in de gemeente Geldermalsen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de voorraad huurwoningen, betaalbaarheid voor de huurders, duurzaamheid en energiemaatregelen, de beschikbaarheid van huurwoningen en het langer zelfstandig wonen van ouderen.
In de nieuwe afspraken is extra aandacht voor het huren in de kleinere dorpen van de gemeente: Acquoy, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Gellicum, Rhenoy, Rumpt en Tricht. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over het realiseren van nieuwbouw in De Plantage in Meteren. KleurrijkWonen realiseert momenteel daarnaast ook nieuwbouw huurwoningen in Geldermalsen aan de Tunnelweg en Lingewaarden.
Voor het hele verslag klikt u hier:
PRESTATIEAFSPRAKEN 24-11-2016

Thema door Anders Norén