Prestatieafspraken huurwoningen voor gemeente Geldermalsen

Gemeente Geldermalsen, woningcorporatie KleurrijkWonen en Huurders Belangenorganisatie Gemeente Geldermalsen (HBOGG) ondertekenden donderdag 24 november de prestatieafspraken 2017-2022. HBOGG nam voor de eerste keer deel aan de onderhandelingen.
De prestatieafspraken geven antwoord op de vraag wat de drie partijen in samenwerking kunnen bijdragen aan het realiseren van volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in de gemeente Geldermalsen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de voorraad huurwoningen, betaalbaarheid voor de huurders, duurzaamheid en energiemaatregelen, de beschikbaarheid van huurwoningen en het langer zelfstandig wonen van ouderen.

In de nieuwe afspraken is extra aandacht voor het huren in
de kleinere dorpen van de gemeente: Acquoy, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Gellicum, Rhenoy, Rumpt en Tricht. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over het realiseren
van nieuwbouw in De Plantage in Meteren. KleurrijkWonen realiseert momenteel daarnaast ook nieuwbouw huurwoningen in Geldermalsen aan
de Tunnelweg en Lingewaarden.
Voor het hele verslag klikt u hier:
PRESTATIEAFSPRAKEN 24-11-2016