Lid worden

Gesprekspartner voor KleurrijkWonen over beleid en regelingen
De HBOGG adviseert over zaken die voor alle huurders van belang zijn. Soms gaat het om contracten waar u als huurder rechtstreeks mee te maken krijgt, zoals een huurcontract. Soms gaat het over regelingen die van belang zijn voor een deel van de huurders of zaken zoals de “NIEUWE WOONWET”.

Onderhandelingen over de jaarlijkse huurverhoging
U kunt als huurder natuurlijk een brief sturen naar KleurrijkWonen, dat u het niet eens bent met de jaarlijkse huurverhoging. Maar u begrijpt dat een reactie van de HBOGG namens alle huurders meer zoden aan de dijk zet. De huurverhoging is dan ook een belangrijk, jaarlijks terugkerend gespreksonderwerp tussen HBOGG en KleurrijkWonen. Inzet van de gesprekken is het beperken van de huurverhoging tot het landelijk gemiddelde en het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen in Geldermalsen.

Steun aan bewonerscommissies
De vereniging adviseert KleurrijkWonen over de algemene huurderbelangen en bewonerscommissies adviseren over zaken die voor hun complex woningen van belang zijn. Bewonerscommissies hebben rechten. Zij praten mee over (groot) onderhoud van hun eigen complex, over hun wensen t.a.v. de woonomgeving etc. De huurdersvereniging stimuleert het oprichten van bewonerscommissies. Bewonerscommissies kunnen gebruik maken van de kennis van de huurdersvereniging.

De Nieuwe Woonwet
Van af 1 juli 2015 hebben de Huurders Belangen Organisaties meer zeggenschap en zijn de H.B.O. gelijkwaardige partners in overleg met de Woningcorporaties en Gemeentebesturen.

Informatie aan leden
Alle leden ontvangen regelmatig de nieuwsbrief van de HBOGG. Hierin wordt verslag gedaan van het werk van de HBOGG en vindt u tips en informatie voor huurders. In juni ontvangen alle leden een uitgave van de Woonbond over  huurverhoging.

Overleg met KleurrijkWonen
De HBOGG heeft overleg en geeft advies over vele en diverse onderwerpen, die de huurders aangaan, zoals bv.:
*de afhandeling van klachten
*het onderhoud- en renovatiebeleid
*het beleid m.b.t. zelf aangebrachte voorzieningen
*het maken van Sociale Plannen
*we nemen deel aan regionale vergaderingen